Thứ năm ngày 11 tháng 02 năm 2016
 
 
 
 
Kết quả Xổ số
Thứ năm ngày 01 tháng 01 năm 1970
Đặc Biệt*
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Kết quả loto trực tiếp
Đầu Đuôi
0 :
1 :
2 :
3 :
4 :
5 :
6 :
7 :
8 :
9 :
Thống kê xổ số ( )

8 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 10 ngày qua

8 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 20 ngày qua

Những cặp số không xuất hiện từ 10 ngày trở lên

10 24 ngày 11 24 ngày
12 24 ngày 13 24 ngày
14 24 ngày 15 24 ngày
16 24 ngày 17 24 ngày
18 24 ngày 19 24 ngày
20 24 ngày 21 24 ngày
22 24 ngày 23 24 ngày
24 24 ngày 25 24 ngày
26 24 ngày 27 24 ngày
28 24 ngày 29 24 ngày
30 24 ngày 31 24 ngày
32 24 ngày 33 24 ngày
34 24 ngày 35 24 ngày
36 24 ngày 37 24 ngày
38 24 ngày 39 24 ngày
40 24 ngày 41 24 ngày
42 24 ngày 43 24 ngày
44 24 ngày 45 24 ngày
46 24 ngày 47 24 ngày
48 24 ngày 49 24 ngày
50 24 ngày 51 24 ngày
52 24 ngày 53 24 ngày
54 24 ngày 55 24 ngày
56 24 ngày 57 24 ngày
58 24 ngày 59 24 ngày
60 24 ngày 61 24 ngày
62 24 ngày 63 24 ngày
64 24 ngày 65 24 ngày
66 24 ngày 67 24 ngày
68 24 ngày 69 24 ngày
70 24 ngày 71 24 ngày
72 24 ngày 73 24 ngày
74 24 ngày 75 24 ngày
76 24 ngày 77 24 ngày
78 24 ngày 79 24 ngày
80 24 ngày 81 24 ngày
82 24 ngày 83 24 ngày
84 24 ngày 85 24 ngày
86 24 ngày 87 24 ngày
88 24 ngày 89 24 ngày
90 24 ngày 91 24 ngày
92 24 ngày 93 24 ngày
94 24 ngày 95 24 ngày
96 24 ngày 97 24 ngày
98 24 ngày 99 24 ngày

Các cặp số ra liên tiếp

Thống kê theo ĐẦU trong 3 ngày qua

0 0 Lần Không tăng
1 0 Lần Không tăng
2 0 Lần Không tăng
3 0 Lần Không tăng
4 0 Lần Không tăng
5 0 Lần Không tăng
6 0 Lần Không tăng
7 0 Lần Không tăng
8 0 Lần Không tăng
9 0 Lần Không tăng

Thống kê theo ĐUÔI trong 3 ngày qua

0 0 Lần Không tăng
1 0 Lần Không tăng
2 0 Lần Không tăng
3 0 Lần Không tăng
4 0 Lần Không tăng
5 0 Lần Không tăng
6 0 Lần Không tăng
7 0 Lần Không tăng
8 0 Lần Không tăng
9 0 Lần Không tăng